גני ילדים

ביישוב 2 מערכות חינוך לגיל הרך:

גני הקיבוץ- פעוטון עד גן חובה. ברוח ערכי התנועה הקיבוצית. כולל צהרון. 

בית המעין- גיל 3-7. גנים בדגש טבע וברוח האנתרופוסופיה.